Αστυνομία 22840 61202

Λιμεναρχείο 22840 61485

Αγροτικό ιατρείο 22840 61485

Κοινότητα 22840 61570, 61218

Φαρμακείο 22840 61621

Ταχυδρομείο 22840 61223