Λιμεναρχείο 22840 21240

Δημαρχείο 22840 21200

Τουριστική Αστυνομία 22840 23333

Κέντρο Υγείας 22840 22500

ΚΤΕΛ Παροικιάς 22840 21133

Αεροδρόμιο 22840 91257

Δήμος Πάρου 22840 21200, 21222